Mateřská škola

Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště

MATEŘSKÁ ŠKOLA "K L Í Č E K"


ODEMYKÁME SVĚT

MOTTO ŠKOLY:

 

DOBRÉ SLOVO, VLÍDNÁ VĚTA

JE KLÍČ KE VŠEM DVEŘÍM SVĚTA.

KLÍČEK, KTERÝ ODEMYKÁ

KAŽDÉ SRDCE, CO TU TIKÁ.

 


 

 

 

 


OCENĚNÍ PRO MŠ KLÍČEK

5.12.2016 |

OCENĚNÍ PRO MŠ KLÍČEK ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

 

Dárek v podobě tří ocenění za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2016 získala naše MŠ Klíček na XVI. ročníku Krajské konference EVVO.

 

Z nominací v kategorii „Ředitele školy, školského zařízení, manažer NNO“, získala hlavní cenu paní ředitelka Andrea Gahurová, sama vyškolená koordinátorka EVVO, která vede svůj tým i děti ke vztahu k přírodě a dědictví regionu. Naše MŠ, zejména přírodní zahrada, je častým cílem exkurzí pedagogů, stáží i vzdělávacích akcí. Paní ředitelka často přispívá do různých vzdělávacích periodik, patří do sboru lektoru LÍSKY, z.s. Na pozici ředitelky se systematicky věnuje podpoře EVVO i polytechnickému vzdělávání.

 

Ocenění v kategorii „Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor“ obdržela naše paní učitelka Ivana Garajová, absolventka specializačního studia pro koordinátory EVVO v MŠ. Připravuje a vede výukové programy pro naše děti. Svou práci vykonává zodpovědně ve prospěch dětí i personálu školy. Uplatňuje metody vhodné k získávání a rozvoji kompetencí dětí, jako jsou prožitkové a situační učení, učení hrou. Svou prací zasévá do každého dítěte semínko poznání, které bude v každém z nich dál klíčit a ponese si ho v sobě až do dospělosti.

 

Ocenění v kategorii „Projekt, aktivita, program EVVO realizovaný na území ZK v roce 2016“ získal právě náš projekt „Čtyři klíče k poznání“, realizovaný ve školním roce 2015/2016. Na naší školní přírodní zahradě, která je zapsána v mapě přírodních zahrad ČR a získala certifikát PŘÍRODNÍ ZAHRADA, byly vybudovány čtyři zóny k podpoře environmentální i polytechnické výchovy a vzdělávání dětí – ČTYŘI KLÍČE K POZNÁNÍ…země, vody, materiálů a vzduchu. Zóny jsou každodenně využívány dětmi jak ve spontánních hrách, tak i ve výchovně vzdělávací práci učitelek v rámci naplňování cílů Školního vzdělávacího programu „Odemykáme svět“. Zahradu nezřídka navštěvují děti z jiných MŠ i ZŠ.

 

Jsme v naší MŠ velmi rádi, že to co pro děti společně připravujeme, má smysl. Za rok 2016 bylo v rámci konference nominováno celkem 33 osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Cenu získalo 9 z nich a 6 ocenění. My jsme hrdí na to, že právě tři z nich putovaly mezi děti do naší MŠ Klíček na ulici Primátora Hájka v Uherském Brodě! :-)SCHŮZKA RODIČŮ

1.9.2016 |

V pondělí 5.září 2016 v 15:15 hodin

se v 1.třídě Berušky uskuteční

SCHŮZKA RODIČŮ.

 

ÚČAST NUTNÁ!!!OTEVŘENÍ MŠ

15.8.2016 |

Z technických důvodů bude mateřská škola otevřena

od pondělí 29. srpna 2016.

Pro bližší informace můžete kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle 739 318 641.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!LÉTO

30.6.2016 |

Tak nám ten školní rok 2015/2016 zase utekl jako voda...

Všem BERUŠKÁM, SLUNÍČKŮM a jejich rodičům

přejeme krásné prázdniny!

Užijte si léto!!!


Vaše HOLKY z PRIMÁTORSKÉ ŠKOLKY...

...Andrejka, Ivanka, Hanička, Martinka, Petruška, Boženka, Janička, Ivonka a Jaruška.

 PŘÍRODNÍ ZAHRADA

27.6.2016 |

Naše zahrada "Zahrada k odemknutí" získala oficiální certifikát


PŘÍRODNÍ ZAHRADA

"Spolupracujme s přírodou - ona bude spolupracovat s námi"


Od teď ji můžete najít na EKOMAPĚ České republiky na stránkách www.veronica.cz.


Jsme na naši zahradu PYŠNÍ!!!