Mateřská škola

Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště

MATEŘSKÁ ŠKOLA "K L Í Č E K"


ODEMYKÁME SVĚT

MOTTO ŠKOLY:

 

DOBRÉ SLOVO, VLÍDNÁ VĚTA

JE KLÍČ KE VŠEM DVEŘÍM SVĚTA.

KLÍČEK, KTERÝ ODEMYKÁ

KAŽDÉ SRDCE, CO TU TIKÁ.

 


 

 


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2014 - 2020

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV výzva č. 02_16_022 - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže školám při společném vzdělávání dětí a to možností personálního posílení.
Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 02_16_022 naleznete zde.

 

 

 


PODĚKOVÁNÍ

22.10.2018 |

MOC DĚKUJEME...

...všem našim ochotným a šikovným tatínkům za pomoc s natíráním herních prvků na naší školní zahradě!

Našli si čas nejen v sobotu 22.9.2018, ale i během týdne od 15.10. do 19.10.2018 po odpoledních.

Povedlo se natřít většinu dřevěných herních prvků a tím je ochránit před zimou.

Moc si Vaší pomoci vážíme a těšíme se na další spolupráci! :-)

Všichni kluci a holky z PRIMÁTORSKÉ školky!ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

28.5.2018 |

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2018/2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště, Andrea Gahurová jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 školského zákona takto:

 

Registrační číslo žádosti: Rozhodnutí:

 

015/2018 přijato

003/2018 přijato

013/2018 přijato

012/2018 přijato

004/2018 přijato

016/2018 přijato

018/2018 přijato

017/2018 přijato

002/2018 přijato

005/2018 přijato

007/2018 přijato

009/2018 přijato

010/2018 přijato

011/2018 přijato

019/2018 přijato

014/2018 přijato


Datum vyvěšení: 28. 05. 2018

Datum sejmutí: 13. 06. 2018

Nabytí právní moci: 13. 06. 2018


Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.


Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční

v úterý 12. 06. 2018 v 15:00 hod. v 1.třídě Berušky.


ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NUTNÁ!!!4. DEN ŠKOLY V PŘÍRODĚ 12.04.2018

13.4.2018 |

Probudili jsme se do nádherného posledního rána naší PRIMÁTORSKÉ ŠKOLY V PŘÍRODĚ...

Na pokojích začal "mravenčí rej"! Všechny zbylé věci bylo pořeba rozřídit a najít pro ně ten správný kufr.

Děti se oblékly do krásných slavnostních nových triček a spěchaly na snídani. Při ní se rozloučily a poděkovaly za starost o svá bříška paní kuchařce. Předaly jim medaily, diplom a taky nějakou dobrotu. :-)

Pak čekalo odměňování i na ně samotné. Každému se za chvíli houpala na krku zlatá medaile ze školy v přírodě. Poslední odměnou byla cestovní píšťalka.

Cesta autobusem nám rychle uběhla a děti se n azahradě školičky setkaly se svými kamarády! To bylo vítání!!!

Po dobrém obědě už netrpělivě čekaly, kdy se otevřou dveře od Sluníček a objeví se právě ta jejich maminka nebo tatínek!

Věříme, že vám stačily, než padly padly únavou, všechno povyprávět a ukázat krabičku svých pokladů... :-)

My jsme rády, že jsme vám všechny děti v pořádku předaly a mohly si s klidným srdcem říct, že i pátá škola v přírodě dopadla dobře.

Vážíme sivašeho poděkování a ocenění. To je odměna zase pro nás...a zárověň motivace k naší náročné práci... :-)

 

Andrejka a Ivanka3. DEN ŠKOLY V PŘÍRODĚ 11.04.2018

11.4.2018 |

Probudili jsme se do dalšího krásného dne, plného těšení na návštěvu našich kamarádů z mateřské školy.

Po snídani si děti krátily čas čekání stavěním dálnic pro mravenečky z kostek cukru. Některé kostky cukru skončily v dálnici a jiné padly za oběť mlsným jazýčkům... :-D

A pak už jsme na obzoru uviděli blížící se autobus, který k nám vezl vzácnou návštěvu! Velkolepé přivítání jsme slavnostně zahájili ohňostrojem a naší hymnou. Pak už děti vzaly kamarády do svých pokojů na nezbytnou prohlídku...

Když se všechny děti nasvačily, už na ně čekal výukový program z projektu "Doktora se nebojíme", při kterém měly možnost vyzkoušet si oblečení doktorů, měření teploty, poslouchání srdíčka, kontrolování zoubků... Největší úspěch mělo obvazování ran. Ruky, nohy, hlavy...všechno bylo zavázané (a u některých dětí je zavázané do teď :-D ). Chtěli bychom MOC PODĚKOVAT mamince Michalky Jančové, která za námi s výukovým programem přijela a dětem předala i spoustu dárečků a materiálu ke hře na doktory!

Přišel čas loučení s našimi kamarády, paními učitelkami, tetami i paní kuchařkou a tak jsme je všechny doprovodili na autobus, který je odvezl zpět do naší školičky. A my jsme spěchali na slíbený řízeček, který od rána voněl po celé škole...

Po odpoledním odpočinku děti kouzlily s laky na nehty a vyzkoušely novou techniku zdobení hrníčků. Všem se to moc povedlo a svůj hrníček si vezou domů!

Aby nám chutnala věčeře, tak jsme se vypravili na procházku na protější louku, kde jsme objevili neznámého broučka (foto naleznete ve fotogalerii 3.dne), který vylézal z děr v zemi. HÁDANKA: Kdo pozná a ví název tohoto broučka, vyhrává odměnu! Správné odpovědi pošlete po dětech nejpozději do pátku 13.04.2018... :-D :-D :-D :-D :-D

V podvečer nás překvapila hasičská siréna, která se k nám blížila... Bylo to velké překvapení od tatínka Klárinky Kubíkové! Děti si prohlédly hasičské auto, vyzkoušely přilby a také stříkaly vodou. To byla paráda! MOC DĚKUJEME za zpestření programu pro děti. Teď nevíme, jestli z nich budou vojáci, doktoři, sestřičky nebo hasiči...?! :-)

Pak nás - Andrejku s Ivankou - čekalo to, čeho jsme se od pondělka děsily... Balení věcí... Slibujeme, že tu nic nezapomeneme, ale nevíme, jestli najdete jen své věci... proto nám nezbývá než vyhlásit každoroční "MARŠOVSKÝ BAZAR" v šatně u Sluníček! Snad všechny věci naleznou své pravé majitele...?!

Z posledních sil jsme pro děti připravily pyžamovou párty s plyšákama. Děti tančily a zpívaly na své vybrané písničky.

S novými světýlky se sešly na pokoji "Lesních zvířátek", na třetí pohádku na dobrou noc. A teď už všichni sladce spí a určitě se jim zdá o vás...

Zítra se už na vás všichni moc těší...a po obědě, než půjdete k zápisu, vám stihnou všechno povyprávět! :-)

 

Andrejka a Ivanka

 

HLÁŠKY DNEŠNÍHO DNE:

"Proč máme pořád to maršovské jídlo?!" "No, proto, že jsme na Maršově!"

"Jsem ti stále na blízku, lásko!" "To jsi ráda, že jsem ti to řekl!"

"Jaké překvapení?! Já jsem myslel, že přijede kolotoč." (...asi máme ještě rezervy... :-( )

 2. DEN ŠKOLY V PŘÍRODĚ 10.04.2018

10.4.2018 |

První ranní ptáčat vstávala v 6 hodin a postupně probudila všechny ostatní... :-)

Po snídaňovém rautu jsme vyřídili nezbytnou poštu. Napsali jsme celkem 52 pohledů..., které jsou na cestě k vám...

Pro radost si děti venku vytvořily sluníčka z různých přírodnin, která se jim moc povedla!

Svačinkový koblížek nám moc chutnal a otevřel nám dvířka k cestě do pohádky. Tu nám přijela zahrát členka Bivadla Brod, naše bývalá paní učitelka Maruška Nešporová! Svým projevem děti moc zaujala a vtáhla do děje celkem dvou pohádek. První z nich byla s papírovým kouzlem a druhá o vodníkovi z vodovodu. :-)

Čas do oběda děti trávily sportovními aktivitami na hřišti a pozorováním koní, kterým házely nasušené pečivo od pana kuchaře. Oběd od Pepka námořníka dětem chutnal a už se zase nemohly dočkat, až budou moct lenošit na pokojích... Čekala nás totiž okružní vycházka kolem Maršova. Cestou děti pozorovaly blízkou i vzdálenou krajinu, vyzkoušely dalekohled a pozdravily starou hrušeň... Za zpěvu naší Primátorské hymny školy v přírodě a zajímavého povídání o Maršově nám cesta rychle uběhla a děti se už těšily na dnešní první večeři...buchtičky s krémem. Na druhou večeři byl opekaný špekáček. Kvůli silnému větru a bezpečnosti dětí jsme zvolili variantu B - trouba.

Zápisky do deníčků jsou už samozřejmostí a doufáme, že vám děti budou podle nich vše vyprávět!

Ve 20:30 se děti konečně dočkaly dlouho vyhlížené tmy a mohla se zahájit naše STEZKA ODVAHY! Přes počáteční obavy některých dětí nás moc překvapila jejich statečnost, kdy stezku absolvovala většina dětí sama! Na konci tajemné cesty na ně čekalo překvapení...kouzelné světýlko a zlatý dukát...

Po náročném dnu a pohádce na dobrou noc všechny děti, jako mávnutím kouzelného proutku, usnuly... A my doufáme, že třeba až do 6:30 hod... :-D

Zítra se moc těšíme na návštěvu kamarádů z naší školičky...

Andrejka a Ivanka

 

HLÁŠKY DNEŠNÍHO DNE:

"Kde máš papuče?" odpověď "Já jsem eště nesnídal!"

"Když mně bude smutno, tak zavoláš mamce a ona přijede." "Ale tu je špatný signál." "Aha...tak já to vydržím!"

"Hooolkýýý, viděly jste jakou má silák nálož?!" (plný talíř buchtiček s krémem)

"Venku je takový větr, že ťa to odfůkne na starů hrušku." "Nebo do Zlatého jabka."