Úvodní stránka » Aktuality » 1.FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

1.FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

Tabulku MŠMT naleznete zde.

Vážení rodiče, naše milé děti,

 

chtěli bychom Vás informovat o možnosti otevření mateřských škol od 12. 04. 2021.

V současné době je 1.fáze otevírání MŠ naplánována právě na 12. 04. 2021, zda tomu tak bude (a my pevně věříme, že ano!) se určitě doslechnete v médiích a samozřejmě Vás o tom budeme informovat i na našich webových stránkách.

Podmínky otevření už jste určitě slyšeli. My je musíme respektovat! K dnešnímu dni jsou nastaveny takto:

  1. Do mateřské školy dochází pouze děti, které plní povinné školní vzdělávání (od 01. 09. 2021 nastupují do ZŠ nebo mají v tomto školním roce odklad povinné školní docházky).
  2. Všichni zaměstnaci školy mají po celou dobu respirátor.
  3. Děti i zaměstnanci školy se 2x týdně testují antigenními testy (máme dodány testy na výtěr z kraje nosu) a o testování se vedou záznamy. Při příchodu do MŠ dítě otestujeme. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu (viz dokument:  Průběh testování v MŠ).
  4. Ve třídě může být maximálně 15 dětí, skupiny se nemohou spojovat. Pokud budeme otevírat dvě třídy (máme celkem 18 předškoláků a ještě není jasné, jak to bude s dětmi zaměstnanců v krizovém řízení – zda pro ně bude fungovat nadále jedna určená škola nebo budou moci navštěvovat své kmenové MŠ) bude muset být provoz mateřské školy stanoven od 6:30 do 15:30 hodin tak, abychom byli schopni zajistit provoz ve dvou oddělených třídách.
  5. V případě, že se někteří z Vás rozhodnou za těchto podmínek své děti do MŠ nedávat a bude Vás víc jak polovina (tzn. 9 dětí) bude i nadále probíhat distanční vzdělávání (Školský zákon). Jsme rozhodnutí distanční vzdělávání ponechat i při neúčasti méně dětí tak, aby děti, které zůstanou s rodiči doma, měly i nadále možnost pracovat současně s dětmi v MŠ.
  6. Děti, které se do MŠ budou vracet, si přinesou zpět pracovní sešity.

 

Je možné, že se podmínky ještě změní…teď nikdo neví… Proto sledujte dál naše webové stránky, kde Vás vždy budeme o změnách informovat!

 

Abychom se mohli na návrat dětí dobře připravit, dejte nám, prosím, co nejdříve vědět, zda vaše dítě od 12. 04. 2021 do MŠ nastoupí a to buď na e-mail andrea.gahurova@mshajkaub.cz nebo SMS či telefonicky na číslo 775 144 415 – ředitelka školy.

 

Víme, že situace není snadná…musíme se s ní ale nějak „poprat“…ve prospěch našich dětí…ve prospěch nás všech! Chceme přece prožít krásné léto!!! :)

Opatrujte se!!!

 

Moc Vás zdraví všechny velké holky z primátorské školky!!!

 


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek