Úvodní stránka » O nás » Historie školy

HISTORIE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Mateřská škola v Uherském Brodě, ulice Primátora Hájka 2030, zahájila provoz v září roku 1989 v nově postavené třípodlažní budově v centru města. Do moderních prostor se po čtrnácti letech provizorního působení na Náměstí Svobody přestěhovala tzv. 2. MŠ a s ní většina personálu. Bývalá trojtřídní škola byla zredukována na dvoutřídní s vlastní školní jídelnou.

 

Od 1. ledna 2003, na základě vládního nařízení, získala škola novou právní formu -

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU.

Jejím zřizovatelem je Město Uherský Brod.

 

Od 1. ledna 2012 je ředitelkou školy Andrea Gahurová.

 

Přestože školní budova leží v centru města, obklopuje ji rozlehlá zahrada, která dětem celoročně poskytuje dostatek prostoru pro hry a pohybové aktivity, i pro učení. Děti mají k dispozici dvě pískoviště, dřevěnou věž se skluzavkou, pohupovadla a další kovové průlezky, které ale již nevyhovují dnešním požadavkům.

Nově zde máme menší dřevěný přístřešek a altán, který slouží jako venkovní výuková učebna i místo pro volné hry dětí

Vzrostlé stromy a keře zajišťují v letních měsících stín a příjemné zahradní klima. Na podzim loňského roku a na jaře 2013 byly keře odborně upraveny a prostříhány ve spolupráci s paní Arch. Danou Václavíkovou. Těmito úpravami vznikly přírodní bludiště a domečky pro hry dětí.

Přes letní prázdniny 2013 došlo k výměne oken, MŠ se zateplila a získala nové barevné řešení fasády.

Dále se nám podařilo probourat sborovnu se šatnou učitelek, čímž nám vznikl krásný velký prostor.

Vyměnili jsme podlahovou krytinu ve třídách i koberce v lehárnách.

V roce 2012 byly do mateřské školy pořízeny nové lehátka z odlehčeného plastu pro děti z 1. třídy Berušky a odpočinkové matrace pro děti 2. třídy Sluníčka.

V květnu 2014 došlo k vybudování nové přírodní zahrady při MŠ, na jehož realizaci jsme získali finanční prostředky v rámci operačního programu MŽP z prostředků EU a z prostředků zřizovatele - Města Uherský Brod.

Ta děti velmi nadchla! Rády si zde hrají, zkoumají, objevují nové věci... Snažíme se ji využívat v co nejvyšší možné míře.

Ve školním roce 2015/2016 byl na přírodní zahradě naší MŠ realizován projekt pod názvem "Čtyři klíče k poznání", na který jsme získali dotace ze Zlínského kraje z programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve školách. Byli zde vybudovány čtyři centra, která umožňují dětem získání ještě větších znalostí, dovedností, postojů a návyků prostřednictvím prožitkového učení. V tomto Školním plánu EVVO budeme i nadále pokračovat.

1. Klíč k poznání ZEMĚ.

2. klíč k poznání VODY.

3. klíč k poznání MATERIÁLŮ.

4. klíč k poznání VZDUCHU.

V srpnu 2014 proběhla rozsáhlou rekonstrukcí naše školní kuchyně. Došlo k výměně obkladů a protiskluzné dlažby, nové rozvody vody a elektřiny, nátěry futer, radiátorů a nové výmalbě chodby se šatnou pro personál.

V době letních prázdnin 2016 byly nově zrekonstruovány umyvárny pro děti, které odpovídají všem platným normám.

V době letních prázdnin 2017 bylo vyměněna podlahová krytina v dětských šatnách, chodbách, hlavním schodišti a chodbě u kuchyně školy. Pořízeny nové šatní skříňky pro děti obou tříd.

V roce 2021 došlo k výměně protipožárních dveří v celé budově MŠ. Na jaře roku 2023 došlo k rekonstrukci soaiálního zařízení pro děti na zahradě mateřské školy.

Naše dvě třídy jsou běžného typu s celodenním provozem, s maximálním počtem do 28 dětí. Děti jsou do tříd zařazeny podle věku:

1. třída BERUŠKY - dětí 3 - 5ti leté

2. třída SLUNÍČKA - děti 5 -6ti leté a děti s odkladem školní docházky.

V mateřské škole působí kvalifikovaný pedagogický personál, složený ze čtyř učitelek se středoškolským vzděláním, školní asistentkou (Šablony I.) a čtyřmi správními zaměstnanci.

 


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek