OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » O nás » Historie školy

HISTORIE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Mateřská škola v Uherském Brodě, ulice Primátora Hájka 2030, zahájila provoz v září roku 1989 v nově postavené třípodlažní budově v centru města. Do maderních prostor se po čtrnácti letech provizorního působení na Náměstí Svobody přestěhovala tzv. 2. MŠ a s ní většina personálu. Bývalá trojtřídní škola byla zredukována na dvoutřídní s vlastní školní jídelnou.

 

Od 1. ledna 2003, na základě vládního nařízení, získala škola novou právní formu -

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU.

Jejím zřizovatelem je Město Uherský Brod.

 

Ředitelkou školy byla od zahájení provozu až do 31. prosince 2011 paní Jarmila Málková.

Od 1. ledna 2012,  na základě konkurzního řízení, byla do funkce jmenována Andrea Gahurová.

 

Přestože školní budova leží v centru města, obklopuje ji rozlehlá zahrada, která dětem celoročně poskytuje dostatek prostoru pro hry a pohybové aktivity, i pro učení. Děti mají k dispozici dvě pískoviště, dřevěnou věž se skluzavkou, pohupovadla a další kovové průlezky, které ale již nevyhovují dnešním požadavkům.

Nově zde máme menší dřevěný přístřešek a altán, který slouží jako venkovní výuková učebna i místo pro volné hry dětí

Vzrostlé stromy a keře zajišťují v letních měsících stín a příjemné zahradní klima. Na podzim loňského roku a na jaře 2013 byly keře odborně upraveny a prostříhány ve spolupráci s paní Arch. Danou Václavíkovou. Těmito úpravami vznikly přírodní bludiště a domečky pro hry dětí.

Přes letní prázdniny 2013 došlo k výměne oken, MŠ se zateplila a získala nové barevné řešení fasády.

Dále se nám podařilo probourat sborovnu se šatnou učitelek, čímž nám vznikl krásný velký prostor.

Vyměnili jsme podlahovou krytinu ve třídách i koberce v lehárnách.

V roce 2012 byly do mateřské školy pořízeny nové lehátka z odlehčeného plastu pro děti z 1. třídy Berušky a odpočinkové matrace pro děti 2. třídy Sluníčka.

V květnu 2014 došlo k vybudování nové přírodní zahrady při MŠ, na jehož realizaci jsme získali finanční prostředky v rámci operačního programu MŽP z prostředků EU a z prostředků zřizovatele - Města Uherský Brod.

Ta děti velmi nadchla! Rády si zde hrají, zkoumají, objevují nové věci... Snažíme se ji využívat v co nejvyšší možné míře.

Ve školním roce 2015/2016 byl na přírodní zahradě naší MŠ realizován projekt pod názvem "Čtyři klíče k poznání", na který jsme získali dotace ze Zlínského kraje z programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve školách. Byli zde vybudovány čtyři centra, která umožňují dětem získání ještě větších znalostí, dovedností, postojů a návyků prostřednictvím prožitkového učení. V tomto Školním plánu EVVO budeme i nadále pokračovat.

1. Klíč k poznání ZEMĚ.

2. klíč k poznání VODY.

3. klíč k poznání MATERIÁLŮ.

4. klíč k poznání VZDUCHU.

V srpnu 2014 proběhla rozsáhlou rekonstrukcí naše školní kuchyně. Došlo k výměně obkladů a protiskluzné dlažby, nové rozvody vody a elektřiny, nátěry futer, radiátorů a nové výmalbě chodby se šatnou pro personál.

V době letních prázdnin 2016 byly nově zrekonstruovány umyvárny pro děti, ketré odpovídají všem platným normám.

V době letních prázdnin 2017 bylo vyměněna podlahová krytina v dětských šatnách, chodbách, hlavním schodišti a chodbě u kuchyně školy. Pořízeny nové šatní skříňky pro děti obou tříd.

Naše dvě třídy jsou běžného typu s celodenním provozem, s maximálním počtem do 28 dětí. Děti jsou do tříd zařazeny podle věku:

1. třída BERUŠKY - dětí 3 - 5ti leté

2. třída SLUNÍČKA - děti 5 -6ti leté a děti s odkladem školní docházky.

V mateřské škole působí kvalifikovaný pedagogický personál, složený ze čtyř učitelek se středoškolským vzděláním, jednou učitelkou s vysokoškolským vzděláním a čtyřmi správními zaměstnanci.

 


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek