Úvodní stránka » O nás » 1.třída BERUŠKY

1.třída BERUŠKY


školní rok 2023/2024

Třídní učitelky: GAHUROVÁ Andrea - ředitelka školy

                       GARAJOVÁ Ivana

Učitelka + školní asistentka: Ing. JURAČKOVÁ Veronika

  

1.třída Berušky, kterou navštěvují mladší děti se nachází v přízemí budovy.

Ve školním roce 2023/2024 je zde zapsáno celkem 28 dětí z toho 16 chlapců a 12 dívek ve věku 3 až 5 let.

Po schodišti se přilehlou chodbou, ve které se nachází vstup do šatny pro pedagogy a také ředitelna, dostaneme do šatny, ve které má každé dítě svoji skříňku označenou fotografií a jménem. Ze šatny je volný přístup do samotné třídy i umývárny dětí s pěti záchody označenými piktogramy (3 pro děvčata a 2 pro chlapce) a pěti umyvadly opatřenými směsnou baterií zamezující opaření dětí horkou vodou. Používáme jednorázové ručníky a ekologická pěnová mýdla pro zajištění hygienického standardu. K ochraně zdraví dětí je v umývárně umístěna bezdotyková dezinfekce na ruce. V šatně jsou umístěny nástěnky, které slouží k prezentaci dětských prací i k informacím pro rodiče. Nachází se zde také měsíční kalendář, ve kterém jsou rodiče informováni o akcích třídy na konkrétní měsíc. Informační tabule na dveřích třídy slouží ke sdělování nejaktuálnějších informací.


Vnitřní prostory třídy jsou rozděleny koženými posuvnými dveřmi na hernu a třídu. Interiér byl o prázdninách nově vymalován červenou a béžovou barvou. Třída i herna jsou vybaveny nábytkem s otevřenými skříňkami pro snadný přístup dětí k hračkám i pomůckám. Jednotlivé aktivity jsou rozděleny do hracích koutů – ekokoutek, výtvarný, pracovní koutek, kuchyňka, konstruktivní hry apod. Hrací kouty jsou opatřeny obrázky a popisky jednotlivých pomůcek a hraček. Stojan na pitný režim s vlastními hrníčky dětí označenými fotkou se nachází u výdejny ve třídě. Po celou dobu pobytu děti ve třídě mají možnost kdykoliv uspokojit svoji potřebu jídla a pití. Mají zde k dispozici čaj, filtrovanou vodu, ovoce, cereálie, apod. Herna s kobercem umožňuje dětem hry k rozvíjení hrubé motoriky, ale i prostor pro relaxaci, ke které mohou děti nově využívat dětskou sedačku. Velká vestavná loď slouží k hrám dětí a zároveň k hygienickému ukládání lehátek a lůžkovin. Každé dítě má své ložní prádlo označeno fotografií. Respektujeme individuální potřeby dětí ke spánku a odpočinku.


Nejdůležitější je vytvořit dětem bezpečné, důvěrné a podnětné prostředí, ve kterém by se děti mohly realizovat, rozvíjet svou fantazii, tvořivost, myšlení i kamarádské vztahy.

Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, na které se snažíme trávit co nejvíce času. Je zde realizována výchovně vzdělávací činnost, děti mají prostor pro pokusy, experimenty a bádání. Součástí zahrady jsou rekonstruované umývárny s WC. Zahrada školy bude v tomto školním roce revitalizována ze získané dotace MŽP ČR.


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek