Úvodní stránka » O nás » 1.třída BERUŠKY

1.třída BERUŠKY


školní rok 2021/2022

Třídní učitelky: GAHUROVÁ Andrea,

                           BUJÁČKOVÁ Hana

                           GARAJOVÁ Ivana

Školní asistentka: Ing. JURAČKOVÁ Veronika

1.třída Berušky, kterou navštěvují mladší děti se nachází v přízemí budovy. V školním roce 2021/2022 je zde zapsáno celkem 28 dětí z toho 11 chlapců a 17 dívek ve věku 3 až 4 roky.

Po schodišti se přilehlou chodbou, ve které se nachází vstup do šatny pro pedagogy a také ředitelna, dostaneme do šatny, ve které má každé dítě svoji skříňku označenou fotografií a jménem. Ze šatny je volný přístup do samotné třídy i zrekonstruované umyvárny dětí s pěti záchodky označenými piktogramy (3 pro děvčata a 2 pro chlapce) a pěti umyvadly opatřenými směsnou baterií zamezující opaření dětí horkou vodou. Používáme zde jednorázové ručníky a ekologická pěnová mýdla pro zajištění vyššího hygienického standardu. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí je zde rovněž umístěna bezdotyková dezinfekce na ruce, kterou děti používají vždy po mytí rukou. V šatně jsou pro děti umístěny nástěnky, které slouží k prezentaci dětských prací i k informacím pro rodiče. Nachází se zde také měsíční kalendář, ve kterém jsou rodiče informování o akcích třídy na konkrétní měsíc. Informační tabule na dveřích do třídy slouží ke sdělování nejaktuálnějších informací.

Vnitřní prostory třídy jsou rozděleny koženými posuvnými dveřmi na hernu a třídu. Interiér je laděn do červené „beruškové“ barvy, stěny doplněny ještě o barvu šedou. Třída i herna jsou vybaveny nábytkem s otevřenými skříňkami pro snadný přístup dětí. Jednotlivé aktivity jsou rozděleny do hracích koutů – ekokoutek, výtvarný a pracovní koutek, kuchyňka, konstruktivní hračky, apod. Stojan na pitný režim s vlastními hrníčky dětí označenými fotkou se nachází u výdejny ve třídě. Po celou dobu pobytu dětí ve třídě mají možnost kdykoliv uspokojit svoji potřebu jídla i pití. Mají zde k dispozici čaj, filtrovanou vodu, ovoce, cereálie, apod. Herna s kobercem umožňuje dětem hry k rozvíjení hrubé motoriky, ale i prostor pro relaxaci. Máme zde velkou vestavěnou loď, které slouží ke hrám dětí a zároveň k hygienickému ukládání lehátek a lůžkovin. Každé dítě má své ložní prádlo označeno fotografií. Respektujeme individuální potřeby dětí ke spánku a odpočinku.

Nejdůležitější pro nás bylo vytvořit pro děti bezpečné, důvěrné a podnětné prostředí, ve kterém by se mohly realizovat, rozvíjet svou fantazii, tvořivost, myšlení i kamarádské vztahy. Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, na které se snažíme trávit co nejvíce času. Je zde realizována výchovně vzdělávací činnost, děti mají prostor pro pokusy a experimenty. Součástí zahrady jsou i umyvárny s WC.

Z bezpečnostních důvodů a hygieně jsme do mateřské školy pořídili bezdotykovou dezinfekci rukou, která je umístěna ve vstupní chodbě MŠ. Bezpečnost a ochrana v období COVID 19 je nelehká a proto apelujeme na rodiče, by děti do školičky posílali bez jakýchkoliv příznaků rýmy, kašle a nachlazení.

Povinností rodičů je nosit v prostorách školičky ochranu úst a při vstupu do MŠ si dezinfikovat ruce. Společně to zvládneme :)


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek