Úvodní stránka » O nás » Školní plán EVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO


ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště

MŠ KLÍČEK

 

NEROZDÁVEJME RADY, ALE RADOST!

...ať vzpomínáme s úsměvem na rtech na dětství, oblíbené hry, při kterých klíčily zážitky, přátelství, ale také tajemství...

 

Sáhněme si do svědomí, kdy naše děti běhaly bosky, kdy zažily hebkost mechu, chlad rosy, vůni pokosené trávy, pichlavost jehličí, inspirativní blátolouží... Kdy a kde mají děti možnost prožít zázrak proměny semínka - klíčení, růst, květ, zrání, plod.

Zamysleme se, co je vlastně normální a přirozené.

 

Robert Fulghum:

"Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví, jak a proč, a nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE."

 

MOTTO ŠKOLNÍHO PLÁNU EVVO:

I TA NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINA,

TEN NEJVĚTŠÍ STROM

VYKLÍČIL Z MALÉHO SEMÍNKA

 

Školní plán EVVO "ČTYŘI KLÍČE K POZNÁNÍ":

1. KLÍČ K POZNÁNÍ ZEMĚ:

- výukový program "Když se hlína nadzvedá"

- sejdeme se u záhonu - besada se zahradnicí

- péče o vyvýšené záhony

- výtvarné činnosti

 

2. KLÍČ K POZNÁNÍ VODY:

- výukový program "Když se kapka s kapkou potká"

- beseda s rybářem "Když se ryby s rybou potká"

- péče o jezírko, hry s vodou, doplňování pítka pro ptáčky

 

3. KLÍČ K POZNÁNÍ MATERIÁLŮ:

- výukový program "Když polínko ožívá"

- tradice řemesel - návštěva řezbáře v MŠ

- oslavy jara - výroba píšťalky

- práce s netradičními materiály, sběr semen, plodů

- venkovní vernisáže s výrobků dětí

 

4. KLÍČ K POZNÁNÍ VZDUCHU:

- výukový program "Když nám do zad vítr fouká"

- "Vyletěl si pyšný drak" - drakiáda s rodiči

- meditace a snění pod stromy

- ukázka modelů letadel - ve spolupráci s širší veřejností

- průběžné pozorování a zaznamenávání síly větru

 

Cílem Školního plánu EVVO je vybudování bezpečných badatelských zón na přírodní zahradě při MŠ, které jsou využívány jak k realizaci výukových programů se zaměřením na EVVO, tak i ke každodennímu rozvoji fyzické a psychické zdatnosti. Dochází k maximálnímu využití prostorů přírodní zahrady a tím děti tráví smysluplněji ještě více času v přírodním prostředí. Přes prožitkové učení vedeme děti k získání povědomí, že spůsobem, jakým se chovají, ovlivňují vlastní zdraví, zdraví druhých a životní prostředí.

Na zahradě nám vznikly zóny aktivit, které cíleně podněcují děti k zájmu o okolní svět, o jeho přirozené zákonitosti a vedou je k svobodnému rozhodování, uvědomování si zodpovědnosti za své jednání, k celistvému všestrannému rozvoji osobnosti dítěte.

Všechny klíče k poznání jsou postupně aktualizovány a doplňovány o metodické listy k výukovým programům, o pomůcky vyplývající ze spontánních činností dětí i z potřeb řízeného prožitkového učení organizovaného učitelkami školy.

Začneme-li u sebe, můžeme pomoci celému lidstvu.

Každé dítě, i to které je méně úspěšné při školních povinnostech, si v této oblasti může najít své místo a získat potřebné sebevědomí.


 


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek