Úvodní stránka » O nás » Organizace dne

    

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Provoz MŠ 06.00 – 16.00 hod.

 

 

06.00 –  09.45

 • scházení dětí v 1.třídě Berušky (do 07.30hod.);
 • volné hry a zájmové činnosti dle volby dětí;
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou v centrech aktivit v rámci naplňování cílů Třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – individuální, skupinové, společné;
 • hygiena;
 • přivítací, diskusní či komunitní kruh;
 • pohybové hry, zdravotní cvičení;
 • průběžná přesnídávka podle potřeby dětí 08.30 – 09.00

09.30 – 11.30 

 • příprava na pobyt venku;
 • pobyt venku.

11.30 – 12.00 

 • hygiena;
 • oběd;

12.00 – 14.00                  

 • sebeobslužné činnosti, hygiena;
 • příprava na odpočinek;
 • literární chvilka.
 • odpočinek dětí.

13.15 – 14.00

 • postupné vstávání dětí, které nespí;
 • klidové činnosti u stolečků;
 • pracovní listy, grafomotorická cvičení;
 • dokončování výtvarných či pracovních činností z dopolední výchovně vzdělávací práce.

14.00 – 16.00

 • sebeobslužné činnosti, hygiena;
 • svačina průběžně 14.00 – 14.30;
 • hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi;
 • pobyt na školní zahradě.

Překrývání přímé pedagogické činnosti je zajištěno podle možností a podmínek školy a to následujícím způsobem:

 

1.třída BERUŠKY:             při dopoledních činnostech v rámci TVP PV – přítomnost školního asistenta (8-12hod.)

2.třída SLUNÍČKA:           při dopoledních činnostech v rámci TVP PV – překrývání směn ped.pracovnic


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek