Úvodní stránka » Spolek

Spolek rodičů a přátel MŠ Klíček


 

se sídlem Primátora Hájka 2030, 688 01 Uherský Brod
IČ: 055 82 032
e-mail: spolekmsklicek@seznam.cz
bankovní spojení: 222 057 758 / 0600 MM Bank, Uherský Brod
 

Posláním Spolku rodičů a přátel MŠ Klíček je spolupracovat s mateřskou školou, vytvářet zázemí pro výchovně vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity dětí, podílet se na přípravě a koordinaci aktivit pro děti a rodiny s dětmi, pomáhat mateřské škole při plnění jejich úkolů v oblasti výchovně vzdělávací, přispívat k materiálnímu, technickému a finančnímu zajištění činností.
 
Ke stažení:

 

PODPORUJÍ NÁS:


MĚSTO UHERSKÝ BROD:


rok 2017        6 000 Kč

"Den pro rodinu - Klíč k rodinnému štěstí" -

Projekt byl finančně podpořen městem Uh.Brod

rok 2018     11 000 Kč

"Den pro rodinu - Klíč k letní rodinné pohodě" -

Projekt byl finančně podpořen městem Uh.Brod

rok 2019

       7 000 Kč

"Den pro rodinu - Klíč k poznání ptačí říše" -

Projekt byl finančně podpořen městem Uh.Brod

NADACE SYNOT :


rok 2017     10 000 Kč "Klíč ke zdraví našich dětí"
rok 2018     10 000 Kč
"Zamykám zahradu na šest západů"


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek