Úvodní stránka » O nás » 2.třída SLUNÍČKA

2.třída SLUNÍČKA


školní rok 2023/2024

Třídní učitelky: MASAŘÍKOVÁ Veronika

                       PROVODOVSKÁ Adéla

V letošním školním roce 2023/2024 dochází do sluníčkové třídy 28 dětí ve věku od 5 do 7 let, z toho 13 chlapců a 15 dívek. 20 dětí je předškolního věku z toho jsou 4 dětí s odloženou školní docházkou. V kolektivu je jedno dítě s přiznaným PO 2 stupně a jedno dítě ukrajinské národnosti.


Třída Sluníček se nachází v prvním patře budovy mateřské školy. Budova je rozdělena tak, že do prvního patra procházíme po schodišti, opatřeném bezpečnostním zábradlím přizpůsobeném věku dětí. Chodbou se dostanete do šatny, kde má každé dítě svou skříňku, která je označena fotografií a jménem dítěte. Přímo z šatny je možné projít do umývárny s pěti umyvadly. Vedle umyvadel jsou umístěny tekuté dávkovače mýdla, jednorázové ručníky a v každé umývárně je i dezinfekční prostředek v dávkovači. V odděleném prostoru se nachází pět toalet rozdělených na tři dívčí a dvě chlapecké, které jsou označeny pomocí piktogramů.


Třída je rozdělena posuvnými dveřmi na hernu a třídu. Obě místnosti jsou zařízeny vkusným a funkčním nábytkem, otevřenými skříňkami a policemi pro hračky a činnosti dětí. Interiér byl v průběhu letních prázdnin nově vymalován žlutou a béžovou barvou. Herní kouty byly obměněny o nové herní prvky (dětská kuchyňka). Dále byla přestěhována skříňka s barevnými boxy, pro různé konstruktivní a manipulační hry. Hračky jsou pro lepší orientaci uspořádány v centrech aktivit, která byla na začátku roku přizpůsobena potřebám dětí a upravena tak, aby poskytovala dostatečný prostor pro všechny nabízené hry. Děti si centra opatřily obrázkovými značkami pro lepší orientaci a lepší realizaci činností dle vlastního výběru. Každé dítě má své místo u stolu. Herna je využívána při řízených činnostech, volné hře dětí a k odpolední relaxaci. Byl přestěhován dramatický koutek pro jeho lepší přístupnost.


Relaxace dětí je přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Každé dítě má vlastní matraci, deku i polštář umístěnou ve vlastní poličce označené fotografií. Děti, které potřebují odpočívat déle, mohou zůstat na matraci, ostatní odchází do třídy, kde probíhá odpolední „hra na školu“ a práce s předškolními dětmi.


Mateřská škola vyhovuje trendům moderního předškolního vzdělávání. Kolem budovy je pro děti k dispozici přírodní zahrada. Děti jsou vedeny k vnitřnímu utváření pocitu jistoty a bezpečí, zároveň však získávají prostor pro rozvoj samostatnosti a sebedůvěry.

  


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek