Úvodní stránka » O nás » Logopedická prevence MŠ

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ


PLÁN LOGOPEDICKÉ PREVENCE A ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ

"ODEMYKÁME JAZÝČEK"

 

Pověz mi a poslouchej,

ničeho se nelekej,

všechno hravě zvládneme,

správně mluvit budeme."

 

Logopedickou péčí v MŠ se zaměřujeme na:

- podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku

- prevenci vzniku poruch řeči

- prevenci vzniku čtenářských obtíží

 

Cíle:

- předcházet nesprávnému vývoji řeči a případnému odkladu školní docházky z důvodu špatné výslovnosti nebo opožděného

vývoje řeči

- zajištění materiálních podmínek, tak aby byla pro děti práce atraktivní, zábavná a účelná

- spolupráce s Ambulancí klinické logopedie Uh. Brod

- spolupráce s SPC Uherské Hradiště Mgr. Chudobová

- získat rodiče pro aktivní spolupráci

 

Zaměříme se na:

- průpravná cvičení

- rozvoj motoriky

- rozvoj smyslového vnímání

 

Září: A, E, I, O, U, AU, OU

Říjen: M, B, P, V, F

Listopad: T, D, N, Ť, Ď, Ň, J

Prosinec: K, G, CH, H

Leden: C, S, Z

Únor: Č, Š, Ž

Březen: C, S, Z, Č, Š, Ž

Duben: L

Květen: R

Červen: Ř


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek