Úvodní stránka » Aktuality » Zpráva pro rodiče 12.11.2020

  

Vážení rodiče, 

zase po týdnu Vás chci informovat, co je nového v naší školičce…

Pokračujeme v distančním vzdělávání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání

a nejsou v MŠ přítomny.

Moc děkujeme rodičům za zpětnou vazbu v podobě zasílání vypracovaných úkolů

a vzkazů od dětí! Na všechny doručené zprávy dětem odpovídáme.

Zdá se, že jsme se „vydali na lepší cestu“, ale neradi bychom to zakřikli…

Proto bychom stále chtěli předávat děti před budovou školy

a tím chránit nás všechny před kontakty uvnitř budovy.

Praxe ukáže, zda to bude organizačně možné i při vyšším počtu dětí,

proto Vás prosíme, abyste s tímto počítali při přivádění i vyzvedávání dětí. 

Ráno vždy chceme vědět, v kolik hodin si pro děti přijdete a to z toho důvodu,

abychom se s dětmi mohli nachystat a předání tak probíhalo bez problémů.

Pokud by tato varianta nebyla z nějakého důvodu možná

nebo došlo k výraznému zlepšení situace a rozvolnění dalších opatření, budeme hledat jiné řešení.

Opatrujte se!!! Přejeme pevné zdraví celé Vaší rodině!!!

…i nám všem…

 


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek