Úvodní stránka » Aktuality » 3. den Školy v přírodě SEV Maršov

Dnes jsme se probudili do krásného sluníčkového rána. Po rozcvičce a vydatné snídani jsme se připravili na dalekou cestu. Našim cílem byl prakšický rybník. Vydali jsme se po zelené turisrické značce, která nás vedla krásnou krajinou...lesem, podél luk a polí až se před námi objevil velký rybník. Nejdříve jsme pozorovali život na rybníce a pak poslouchali zvuky kolem nás...slyšeli jsme kvákání žab, zpěv ptáků, bzučení včel, šumnění větru ve větvích a šplouchání kachen na vodní hladině.

Po "svačině v trávě" děvčata pletla věnečky z pampelišek a kluci zkoušeli svoji zdatnost ve skoku o tyči. :-)

Na zpáteční cestě děti sbíraly poklady země a povídali si o tom, že má celá Země dnes svátek a co bychom jí přáli, jak jí můžeme chránit, pomoci.

Po pěti kilometrové tůře jsme se už těšili na výborný maršovský řízek. Při zpáteční cestě nejely děti vůbec na rezervu...ba zařadily vyšší rychlost...číslo 5...a my dvě jsme měly co dělat, abychom jim stačily... :-D

Při odpoledním klidu nebyla na dětech znát žádná únava a tak jsme se brzy rozběhli na hřiště užít si krásné odpoledne. Kluci zvládli zorganizovat fotbalový zapas pod vedením zkušeného rozhodčího Toníka, který rozdával žluté i červené karty. Skupinka děvčat se pustila do krášlení s malovátky od Beatky a do pletení náramků z gumiček. Podařilo se jim techniku pletení naučit i nás dvě... :-D ...z čehož měly velkou radost! Celé odpoledne proběhlo ve velmi poklidné atmosféře, děti si užívaly krásného prostředí a počasí přímo na objednávku!

Večeře byla stanovena na 18 hodinu, ale už hodinu předem se děti dobývaly na paní kuchařku a ptaly se, kdy už budou ty buchtičky s krémem! :-) Večeře začala přesně v 18:00 a někteří už v 18:05 čekali frontu na přidání...ani plné talíře se u všech nestihly vyfotit!

Ani dnes nechybělo rozdávání odměn a zapisování do Deníků školy v přírodě.

Posledním dobrodružstvím pro děti byla cesta odvahy podle svítících tyčinek, na jejímž konci na ně čekala odměna.

Teď už děti všechny spinkají a těší se na zítřejší shledání s Vámi rodiči.

Tak dobrou noc i Vám...a zítra na viděnou!

Z Maršova do Uherského Brodu zdraví Vaše Ivanka a Andrejka.


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek