Úvodní stránka » Aktuality » Informace z naší školičky 5.11.2020

Vážení rodiče,
zdá se, že situace se stále nelepší...

Moc si vážíme toho, že nám pomáháte tím,

že pokud máte možnost, tak si necháváte děti doma.

Díky tomu můžeme i nadále dodržovat přísnější hygienická opatření

a věřit, že se nám podaří naši školičku udržet v provozu!
Jsme tu teď pouze tři paní učitelky a snažíme se ze všech sil,

aby pro děti vše fungovalo beze změn.
Zahájili jsme rovněž distanční vzdělávání pro ty děti,

pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu při plnění zadaných úkolů!
Myslíme na Vás na všechny...myslete i Vy na nás

a stále nepřestávejme doufat, že BRZY BUDE LÍP!!!
Vaše holky z primátorské školky.


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek