Úvodní stránka » Aktuality » AKTUÁLNÍ INFORMACE ze dne 31. 03. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

V UHERSKÉM BRODĚ ze dne 31. 03. 2020

  

S ohledem na vyvíjející se stav v Uherském Brodě budou od 6. dubna 2020 (ne-li dřív) oficiálně uzavřeny všechny mateřské školy v Uherském Brodě.

Vzhledem k tomu, že je potřeba zajistit chod nemocnic a

složek Integrovaného záchranného systému, bude zajištěno hlídání dětí pracovníků IZS (lékaři, zdravotní sestry, policie, hasiči, sociální služby, charita apod.) v mateřských školách.

 

Toto hlídání budou zajišťovat mateřské školy v tomto pořadí:

06.04. – 17.04.2020 Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště

20.04. – 30.04.2020 Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště

04.05. – 15.05.2020 Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště

 

Hlídání dětí znamená, že dítě bude pobývat v mateřské škole, ale nebude hradit školné ani stravu. Toto půjde na náklady města. 

Třídy mateřské školy se budou naplňovat do maximálního počtu 5-8 dětí.

Po celou dobu docházky dětí do mateřské školy je potřeba, aby měly roušku popřípadě jinou ochranu nosu a úst.

 

Provoz Mateřské školy, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště

je stanoven od 6:15 do 16:15 hod.

Při příchodu dítěte do MŠ je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku dítěte 

na provoz pro zaměstnance v krizovém řízení, kterou naleznete zde nebo na našich webových stránkách v záložce "Dokumenty ke stažení".
PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek