Úvodní stránka » Aktuality » Dopis pro rodiče

          

DOPIS PRO RODIČE

  

Vážení rodiče,

na základě stále se zhoršující epidemiologické situace v našem okrese

Vás chceme znovu vyzvat k dodržování opatření zde,

která má naše MŠ nastavena již od 1.9.2020. 

Věříme, že i díky právě těmto opatřením

se nám daří udržet chod MŠ Klíček bez dalších omezení či uzavření.

Přestože již byla nařízena karanténa některým rodičům,

dětem i zaměstnancům školy (a určitě to nejsou poslední případy),

tak doufáme, že tento opravdu zvláštní podzim

všichni ve zdraví zvládneme

a na jaře budeme fungovat tak,

jak jsme byli po celou dobu zvyklí ....

nejen v naší školičce, ale i v našich běžných životech! 

     

Držme si všichni palce!!!

   

Pevné zdraví všem přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Klíček

   

Opatrujte se!!!


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek