Úvodní stránka » Aktuality » DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ze dne 16. 3. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ze dne 16. 3. 2020

ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

V souladu s doporučením státních orgánů v souvislosti s přijetím mimořádného opatření v rámci nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy v souladu s § 131 odst. 1 v souladu s § 132 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště.

      

Provoz bude přerušen vzhledem k výše uvedeným skutečnostem na základě jednání s rodiči na dobu nezbytně nutnou od úterý 17. března 2020 do odvolání (minimálně do 27.března 2020) a dle aktuálního rozhodnutí státních orgánů.

  

Rodiče mají možnost čerpat ošetřovné.

Bližší informace u ředitelky školy - mobil +420 775 144 415 nebo mail mshajkaub@uhedu.cz.

      

Pro umístění dětí, které naši mateřskou školu navštěvují, zajišťuje náhradní provoz

MŠ Obchodní, Uherský Brod.

Bližší informace u ředitelky školy - mobil +420 775 144 415 nebo mail mshajkaub@uhedu.cz.

  

Sledujte dál naše webové stránky.


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek