OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » O nás » 1.třída BERUŠKY

1.třída BERUŠKY


školní rok 2019/2020

Třídní učitelky: GAHUROVÁ Andrea a BUJÁČKOVÁ Hana

MASAŘÍKOVÁ Veronika - školní asistent1.třída Berušky, kterou navštěvují mladší děti se nachází v přízemí budovy. V školním roce 2019/2020 je zde zapsáno celkem 28 dětí z toho 12 chlapců a 16 dívek ve věku 2,5 až 4 roky.

Po schodišti se přilehlou chodbou, ve které se nachází vstup do šatny pro pedagogy a také ředitelna, dostaneme do šatny, ve které má každé dítě svoji skříňku označenou fotografií a jménem. Ze šatny je volný přístup do samotné třídy i zrekonstruované umyvárny dětí s pěti záchodky označenými piktogramy (3 pro děvčata a 2 pro chlapce) a pěti umyvadly opatřenými směsnou baterií zamezující opaření dětí horkou vodou. Používáme zde jednorázové ručníky a ekologická pěnová mýdla pro zajištění vyššího hygienického standardu. Děti mají v umyvárně také vlastní kartáčky, umístěné v rozdělených stojáncích, které jsou určeny pro zubní hygienu po obědě. V šatně pro děti umístěny nástěnky, které slouží k prezentaci dětských prací i k informacím pro rodiče. Nachází se zde také měsíční kalendář, ve kterém jsou rodiče informování o akcích třídy na konkrétní měsíc. Informační tabule na dveřích do třídy slouží ke sdělování nejaktuálnějších informací.

Vnitřní prostory třídy jsou rozděleny koženými posuvnými dveřmi na hernu a třídu. Interiér je laděn do červené „beruškové“ barvy, stěny doplněny ještě o barvu šedou. Třída i herna jsou vybaveny nábytkem s otevřenými skříňkami pro snadný přístup dětí. Jednotlivé aktivity jsou rozděleny do hracích koutů – ekokoutek, výtvarný a pracovní koutek, kuchyňka, konstruktivní hračky, apod. Součástí třídy je i velká nástěnka s „Krtečkovými pravidly“ pro pobyt dětí v mateřské škole. Každé pravidlo je vyobrazeno kresbou a doplněno o krátký rým pro snadnější zapamatování. Ve třídě je celkem pět stolů, u kterých má každé dítě svoje místo označené jménem na berušce položené jako prostírání uprostřed každého stolu. Stojan na pitný režim s vlastními hrníčky dětí označenými fotkou se nachází u výdejny ve třídě. Po celou dobu pobytu dětí ve třídě mají možnost kdykoliv uspokojit svoji potřebu jídla i pití. Mají zde k dispozici čaj, filtrovanou vodu, ovoce, cereálie, apod. Herna s kobercem umožňuje dětem hry k rozvíjení hrubé motoriky, ale i prostor pro relaxaci. Máme zde velkou vestavěnou loď, které slouží ke hrám dětí a zároveň k hygienickému ukládání lehátek a lůžkovin. Každé dítě má své ložní prádlo označeno fotografií. Respektujeme individuální potřeby dětí ke spánku a odpočinku. Děti, které neusnou, odchází do třídy, kde jsou jim nabízeny klidové činnosti tak, aby nerušily ty děti, které spánek potřebují. Nejdůležitější pro nás bylo vytvořit pro děti bezpečné, důvěrné a podnětné prostředí, ve kterém by se mohly realizovat, rozvíjet svou fantazii, tvořivost, myšlení i kamarádské vztahy.

Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, na které se snažíme trávit co nejvíce času. Je zde realizována výchovně vzdělávací činnost, děti mají prostor pro pokusy a experimenty. Součástí zahrady jsou i umyvárny s WC. Děti zde mají nastavená pravidla, díky nimž je pro ně pobyt na přírodní zahradě bezpečný, a děti jsou na ní šťastné a spokojené.


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2014 - 2020

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 63 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010026.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_18_063 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek