Úvodní stránka » Aktuality » INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU 2020

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

ze dne 03. 04. 2020

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva

v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol

(celý text naleznete zde ):

 

Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Možnosti podání žádosti o přijetí:

1.       Datovou schránkou na adresu datové schránky MŠ Primátora Hájka 2030, Uherský Brod ID datové schránky školy: xavk225

2.       Emailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý mail).

3.       Poštou.

4.       V krajním případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (+420 775 144 415) osobním podáním ve škole.

5.       Termín pro doručení přihlášek je stanoven

od 02. 05. 2020 nejpozději do 16. 05. 2020.

 

Součástí žádosti musí být:

1.       Prostá kopie rodného listu dítěte.

2.       Čestné prohlášení o očkování (formulář naleznete zde).

3.       Prostá kopie očkovacího průkazu.

NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE!!!

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dětský očkovací kalendář naleznete zde.

   

V případě, že již máte žádost od lékaře potvrzenou, stačí ji doručit společně s kopií rodného listu.

   

Přidělené registrační číslo žádosti Vám bude zasláno na mailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti o přijetí dítěte po 16. květnu 2020. Pod tímto registračním číslem bude do 30ti dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručeny poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit přímo na ředitelku školy!

+420 775 144 415


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek