Úvodní stránka » Aktuality » MŠ Klíček

PODMÍNKY PROVOZU od 20. 7. do 7. 8. 2020

   

1. Čestné prohlášení odevzdat při prvním příchodu dítěte do MŠ po uzavření školy.

Čestné prohlášení naleznete zde.

   

2. Do budovy MŠ je povolen vstup bez roušek.

  

3. Při příchodu do MŠ zvoňte na svou třídu. Paní učitelka vám otevře dveře bzučákem.

   

4. V šatně může být přítomno více rodičů, ale pouze po nezbytně nutnou dobu!

Zbytečně se v šatně nezdržujte !!!

   

5. Provozní doba MŠ zůstává stanovena od 6.30 - 15.30 hod.

  


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek