Úvodní stránka » Aktuality » MŠ Klíček

PODMÍNKY PROVOZU od 20. 7. do 7. 8. 2020

   

1. Čestné prohlášení odevzdat při prvním příchodu dítěte do MŠ po uzavření školy.

Čestné prohlášení naleznete zde.

   

2. Do budovy MŠ je povolen vstup bez roušek.

  

3. Při příchodu do MŠ zvoňte na svou třídu. Paní učitelka vám otevře dveře bzučákem.

   

4. V šatně může být přítomno více rodičů, ale pouze po nezbytně nutnou dobu!

Zbytečně se v šatně nezdržujte !!!

   

5. Provozní doba MŠ zůstává stanovena od 6.30 - 15.30 hod.

  


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek