Úvodní stránka » Aktuality » Poděkování

Poděkování

MOC DĚKUJEME...

...všem našim ochotným a šikovným tatínkům za pomoc s natíráním herních prvků na naší školní zahradě!

Našli si čas nejen v sobotu 22.9.2018, ale i během týdne od 15.10. do 19.10.2018 po odpoledních.

Povedlo se natřít většinu dřevěných herních prvků a tím je ochránit před zimou.

Moc si Vaší pomoci vážíme a těšíme se na další spolupráci! :-)

Všichni kluci a holky z PRIMÁTORSKÉ školky!


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek