Úvodní stránka » Aktuality » PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Moc děkujeme rodičům, díky kterým jsme mohli i letos připravit bohatou tombotu pro děti na náš FAŠANKOVÝ KARNEVAL!!!

Velký dík patří i mamince naší Sluníčkové Zuzanky za vyfotografování dětí a expresní dodání fotografií jako sponzorský dar.

Moc si Vaší pomoci a podpory vážíme!

Těšíme se na naše společné akce, které budeme na jaře pořádat ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel MŠ Klíček.


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek