Úvodní stránka » Aktuality » PODMÍNKY PRO ORGANIZACI CHODU MŠ OD 1.9.2021

   

NEMOCNÉ DĚTI NEPATŘÍ DO ŠKOLKY!!!

 

Když je dítě nemocné, je fajn, když s ním budete doma.

Pokud jste ale zaměstnaní nebo máte nějakou důležitou schůzku apod., požádejte o pomoc někoho, kdo dítě zná.

Nemocné dítě potřebuje mnohem více lásky a péče, takže pokud to jde, všechny povinnosti odložte stranou, aspoň v prvních dnech, kdy je dítěti nejhůř.

(Víte, že máte dokonce právo ze zákona na ošetřování člena rodiny – tzv. paragraf?!)

Prosím myslete i na ostatní děti, zatím zdravé a také na jejich rodiče!!!

   

Dle závazných pravidel vycházejících z platných právních předpisů k 1. září 2021 mají školy povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19.

Dítě s příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma) není přijato do kolektivu třídy a odchází se zákonným zástupcem domů. V případě, že příznaky budou zjištěny v průběhu dne, bude zákonný zástupce neprodleně vyzván k vyzvednutí svého dítěte z MŠ!

 

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Toto potvrzení neprodleně předají zákonní zástupci v MŠ.

    

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI při snaze o ochranu zdraví dětí naší MŠ Klíček!!! 

 

DALŠÍ PODMÍNKY PRO ORGANIZACI CHODU MŠ PLATNÉ OD 1.9.2021:

  1. Do MŠ přivádějte pouze ZDRAVÉ DĚTI, bez příznaků infekčního onemocnění!!!
  2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze s OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST!
  3. Při vstupu si vždy DEZINFIKUJTE RUCE!
  4. Z důvodu snížení počtu osob v uzavřených prostorech MŠ vstupuje do budovy s dítětem vždy jen JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE!
  5. V prostorách MŠ se zdržujte jen po NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU, co nejméně!
  6. Před budovou školy i při pobytu v šatnách DODRŽUJTE ROZESTUPY!
  7. Každé dítě bude mít ve své skříňce ROUŠKU v uzavíratelném sáčku!

 

ZA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK DĚKUJEME

ZA DĚTI I ZAMĚSTNANCE ŠKOLY!!!


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek