Úvodní stránka » Aktuality » POZOR ZMĚNA - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
POZOR ZMĚNA!!!!
  
V důsledku epidemiologické situace došlo ke změně
PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL
V UHERSKÉM BRODĚ
v době letních prázdnin.
  
Naše MŠ Klíček bude uzavřena v době:
od 7.7.2020 do 17.7.2020 a
od 10.8.2020 do 21.8.2020.
  
Zájem o docházku nahlaste 
NEJPOZDĚJI DO 31.května 2020
přes SMS 739 318 641, 775 144 415 nebo na mail mshajkaub@uhedu.cz.
Podmínky provozu budou upřesněny dle aktuální epidemiologické situace.
Tabulku rozpisu uzavření všech MŠ naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek