Úvodní stránka » Aktuality » SBĚR PAPÍRU V MŠ KLÍČEK
  
Spolek rodičů a přátel MŠ Klíček organizuje
  
SBĚR PAPÍRU,
  
který bude probíhat od 9.5. do 23.5.2022 včetně.
Výtěžek použijeme na nutné opravy herních prvků na naší školní zahradě,
popřípadě i zakoupení nového prvku pro děti.
     
ORGANIZACE SBĚRU
Odevzdávat můžete papír i lepenku.
Je třeba, aby tyto byly roztříděny následujícím způsobem:
 1. PAPÍR - letáky, noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy bez pevného obalu...
 2. LEPENKA + KARTON   

Domluvili jsme dva způsoby odevzdávání:

 1. Přímo ve Sběrných surovinách na ulici Vlčnovská.
 2. - otevírací doba Po - Pá 8:00 až 12:00  a  12:30 až 16:00
 3.                                      So 8:00 až 11:00
 4. - pokud přivezete papír svázaný motouzem, je třeba ho na místě odstřihnout
 5. - ve Sběrných surovinách nahlásíte:
 6.    a) název MŠ: MŠ Klíček, Primátora Hájka
 7.    b) třídu, do které vaše dítě chodí (1.třída Berušky, 2.třída Sluníčka)
 8.    c) jméno dítěte
 9. - dostanete lístek s počtem kilogramů odevzdaného papíru, který předáte paním učitelkám ve své třídě
 10.   
 11. Přímo v naší MŠ Klíček
 12. - bylo by dobré, abyste měli papír a karton zvážený a nahlásili počet kilogramů při odevzdání. Tento počet kilogramů bude zapsán do seznamu k vašemu dítěti.
 13. - my pak zajistíme odvoz do Sběrných surovin
Po ukončení sběru bude vyhlášen "nejlepší sběrač" z každé třídy, na kterého čeká odměna!
Sladká odměna bude samozřejmě pro všechny zúčastněné děti!
  
Moc Vám děkujeme za spolupráci při získávání financí pro naše - vaše děti!!! 
  

PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek