Úvodní stránka » Aktuality » ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

   


Od 1. září 2022 začínáme nový školní rok

s upravenou dobou provozu od 6:00 hod do 16:00 hod.

   

ZAČÁTEK ROKU

   

Těšíme se na všechny kluky a holky z primátorské školky :)

   

   


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek