Úvodní stránka » Aktuality » TESTOVÁNÍ DĚTÍ
TESTOVÁNÍ DĚTÍ 
( informační leták pro rodiče zde )
  • používané testy v MŠ: Singclean (informační leták zde)
  • celková doba testování cca 20 minut
  • testování provádí zákonný zástupce pod dozorem pověřené osoby z MŠ
  • výsledek je zaznamenán do seznamu a evidován
  • harmonogram testování: pondělí a čtvrtek (když dítě nebude v pondělí, úterý přítomno v MŠ provede se testování ve středu a pak i ve čtvrtek dle harmonogramu testování)
  • v případě nejasného výsledku se test zaznamená a je nutné provést opakované testování
  • pokud dítě nebude mít test nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ, nadále se vzdělává distančně
  • v případě, že dítě nepřivede do MŠ zákonný zástupce, musí mít zmocněnci souhlas od zákonných zástupců k účasti na testování: Souhlasím s účastí paní/pana (jméno a příjmení) při testování mého dítěte (jméno, příjmení, datum narození) v Mateřské škole, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště. Datum a podpis.

Společně s dětmi se můžete podívat na instruktážní video, jak budou testy probíhat https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 .


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek