Úvodní stránka » Aktuality » ZÁPIS do MŠ 2020

OZNÁMENÍ 

Ředitelství Mateřské školy, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres uherské Hradiště 

vyhlašuje

  

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2020/2021 

  

ve středu 6. května 2020 v době od 8:00hod. do 16:00hod. 

 

Přijímají se vyplněné a lékařem potvrzené žádosti. 

  

U zápisu doloží zákonní zástupci dítěte PRŮKAZ TOTOŽNOSTI, RODNÝ LIST DÍTĚTE,

OPRÁVNĚNÍ POBÝVAT NA ÚZEMÍ ČR (u cizinců). 

  

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 najdete na našich webových stránkách www.mshajkaub.cz

v záložce „Dokumenty ke stažení“ – „Zápis do MŠ“.

  

NEVYZVEDÁVEJTE SI PŘIHLÁŠKY PŘÍMO V MATEŘSKÉ ŠKOLE!!!

Vzhledem ke stávající situaci ohledně epidemie COVID-19 doporučujeme se předem telefonicky domluvit s dětskou lékařkou

na vydání potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte.

   

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU ve středu 06. 05. 2020

sledujte na našich webových stránkách!


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek