Úvodní stránka » Aktuality » ZÁPIS DO MŠ 2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva

v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol

(celý text naleznete zde.):

 

Od 01. 04. 2021 máte k dispozici tiskopis

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022“

ke stažení na webových stránkách školy www.mshajkaub.cz v záložce

„Dokumenty ke stažení“ – „Zápis 2021“.

Popřípadě je možné si žádost vyzvednout v mateřské škole

po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

 

Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

 Možnosti podání žádosti o přijetí:

 1. Datovou schránkou na adresu datové schránky MŠ Primátora Hájka 2030, Uherský Brod

     ID datové schránky školy: xavk225

 2. Emailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý mail).

 3. Poštou.

 4. Vhozením do poštovní schránky MŠ (doporučujeme ověřit doručení telefonicky u ředitelky školy).

   

Termín pro doručení žádostí je stanoven

od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021.

 

Součástí žádosti musí být:

1. Prostá kopie rodného listu dítěte.

2. U cizinců – prostá kopie povolení k pobytu dítěte na území ČR delší než 90 dnů.

3. Vyplněná žádost musí být potvrzená dětským lékařem.

DĚTSKÝ LÉKAŘ vám vystaví potvrzení na žádost o přijetí dítěte nejlépe po předchozí telefonické domluvě!

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,

musí zákonný zástupce doložit potvrzení lékaře, že je dítě proti nákaze imunní

nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Dětský očkovací kalendář naleznete zde.

 

Podle způsobu doručení Vaší žádostí Vám bude na e-mail uvedený v Žádosti o přijetí

dítěte k předškolnímu vzdělávání doručen tiskopis s přidělením registračního čísla Vašeho dítěte.

Pod tímto registračním číslem bude do 30ti dnů od posledního dne zápisu (nejpozději do 07. 06. 2021)

na našich webových stránkách a na hlavních dveřích budovy mateřské školy zveřejněno

rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno písemně poštou v obálkou označené modrým pruhem.

 

Upozorňujeme rodiče, že od 01. 09. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání –

povinný poslední rok před nástupem do základní školy.

Ve školním roce 2021/2022 se tato povinnost vztahuje na děti, které k 31. 08. 2021 dovrší věku 5ti let.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit přímo na ředitelku školy!

+420 775 144 415


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek