Úvodní stránka » Aktuality » ZÁPIS DO MŠ 2022

zápis 2022

Informace k organizaci zápisu 2022 jsou uvedeny ZDE.

Kritéria pro přijímání dětí jsou k dispozici ZDE.

TISKOPIS „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od šk.roku 2022/2023“ ke stažení ZDE.

Rozdělení spádových obvodů je uvedeno ZDE.

  


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek