Úvodní stránka » Aktuality » Zpráva pro rodiče 19.11.2020

Vážení rodiče,

zase po týdnu bychom Vás rádi informovali o dění v naší školičce…

S návratem dětí 1. a 2. tříd do základních škol,

se nám postupně začínají vracet i naše děti.

Pokud se rozhodnete a budou se vracet předškolní děti,

které byly na distanční výuce,

nezapomeňte jim sebou přibalit všechny pracovní sešity!!!

Budou je potřebovat zase v MŠ!

Stále ponecháváme v platnosti bezpečnostně hygienické nařízení

o předávání dětí před budovou MŠ.

S tímto opatřením počítáme minimálně do konce listopadu.

Situace se pomaloučku zlepšuje, ale ještě nemáme „vyhráno“…

... stále je tu možné riziko nákazy, testování, nařízení karantény

a s tím spojené omezení nebo uzavření školy…

i když všichni pevně věříme, že společně dokážeme tu naši školičku „ubránit“!!! :)

Také bychom Vám chtěli připomenout povinnost omlouvání dětí

vyplývající ze Školního řádu.

Pokud nebude dítě omluveno do 7:30 hod daného dne nebo

nebude do této doby nahlášen zkrácený pobyt v MŠ (po „Ó“ :) ),

bude automaticky započítáno stravné na celý den.

Počty strávníků na daný den jsou pro nás velmi důležité

při nákupu čerstvého pečiva a masa v ranních hodinách.

Z primátorské školky Vás zdraví všechny holky! :)

Opatrujte se!!!


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek