Ostatní dokumenty

Žádost o snížení úplaty

8. 9. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 419,28 kB |Soubor: Žádost o snížení úplaty

Omluvenky pro děti plnící povinnou předškolní docházku

26. 10. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 109,25 kB |Soubor: Omluvenky pro děti plnící povinnou předškolní docházku

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

19. 10. 2018 |Typ: PDF |Velikost: 139,84 kB |Počet stažení: 0


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek