Zápis do MŠ

Dětský očkovací kalendář

Upraveno: 6. 4. 2020| Typ: PDF| Velikost: 47,92 kB| Soubor: Dětský očkovací kalendář

Oznámení o individuálním vzdělávání

Upraveno: 8. 9. 2021| Typ: PDF| Velikost: 425,16 kB| Soubor: Oznámení o individuálním vzdělávání

UKRAJINA Kritéria pro přijímání dětí 2022

Upraveno: 6. 5. 2022| Typ: PDF| Velikost: 350,94 kB| Soubor: UKRAJINA Kritéria pro přijímání dětí 2022

UKRAJINA Žádost o přijetí dítěte 2022

Upraveno: 6. 5. 2022| Typ: PDF| Velikost: 179,44 kB| Soubor: UKRAJINA Žádost o přijetí dítěte 2022

OZV o stanovení spádových obvodů mateřských škol

Upraveno: 17. 4. 2020| Typ: PDF| Velikost: 172,44 kB| Soubor: OZV o stanovení spádových obvodů mateřských škol


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek