Úvodní stránka » Aktuality » Vyhlášení výsledků soutěže EkoEDA 2020

    

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE EkoEDA 2020 

   

V letošním roce se nám podařilo nasbírat celkem 13 462 kg elektroodpadu

a umístili jsme se v celorepublikové soutěži na 3.místě. 

Odměnou je pro nás voucher na nákup elektroniky v hodnotě 5 000 Kč

a zároveň nám bude proplacena 1 Kč za každý odevzdaný kilogram,

tzn. že naše MŠ Klíček získá peněžní dar ve výši 13 462 Kč.

   

Moc děkujeme všem, kteří se s námi do soutěže zapojili!

   

https://www.rema.cloud/zelena-skola/ekoeda/   


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Programové období 2020 - 2022

Naše MŠ realizuje projekt z OPVVV Výzva č.02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3.

Název projektu: Výzva 80 v MŠ Prim.Hájka, Uherský Brod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017976.

Výzva podpoří personální posílení formou školního asistenta a projektové dny v MŠ i mimo školu.
Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek